Dozowanie paszy na mokro

Dozowanie paszy na mokro – informacje ogólne

Dozowanie paszy na mokro jest pojęciem ogólnym na mieszanie i podawanie paszy odpowiedniej dla zwierząt i formie płynnej. Ten sposób dozowania paszy, w której znajdują zastosowanie z reguły mączka, produkty roślinne takie jak rozdrobnione buraki, kukurydza – Corn Colb Mix czy też surowe włókna mięsa, świetnie sprawdziło się w tuczu świń. Płyny do mieszania to woda lub inne płyny zawierające składniki pokarmowe, np. serwatka. Dzięki temu systemowi dozowania paszy zwierzęta otrzymują jednocześnie energię i niezbędne płyny. Dzięki nowoczesnej technice komputerowej mieszanki paszowe są codziennie obliczane na nowo i dostosowywane do potrzeb zwierząt. Są przy tym uwzględniane np. rasa, wiek, genetyka i inne. Mokrą paszę wytwarza się z reguły w mieszalniku ze stali nierdzewnej poprzez mieszanie. Po przygotowaniu dostarczana jest ona zwierzętom za pomocą pompy ciśnieniowej poprzez system rurowy. Również w tym przypadku posługuje się nowoczesną techniką sterowania. Na każdym stanowisku żywieniowym zamontowany jest elektropneumatyczny wentyl do rurociągu. Wentyl ten otwiera się regulowany komputerowo i pozwala na dopływ obliczonej ilości paszy do każdego koryta. Niektórymi z zalet tego systemu są duża elastyczność w składzie paszy, prosta instalacja rurowa z rurami z tworzywa sztucznego, przenoszenie również z wieloma łukami i np. poprzez grunt, centralne mieszanie dla oddzielonych budynków inwentarskich, proste doposażenie miejsc żywieniowych, pompowanie różnych mieszanek paszowych jedną pompą, płukanie lub wydmuchiwanie do czysta rur paszowych, prowadzenie programów poidłowych i wyraźne zmniejszenie pracy – redukcja kosztów. Dozowanie paszy na mokro dopuszcza wiele wariantów, które rozwinęły się z czasem. Nowoczesne urządzenia funkcjonują dziś np. jako urządzenia na żądanie, tak więc zwierzęta są w stanie zaopatrywać się w paszę samodzielnie godnie z potrzebami.

W tym celu w każdym korycie zamontowany jest czujnik, który może mierzyć stan zapełnienia. Kiedy czujnik ten zgłosi komputerowi stan „pusty“, automatycznie zleca, aby to koryto lub znajdujące się tam zwierzęta otrzymały świeżą paszę. Po tych ogólnych wyjaśnieniach przedstawione zostaną po kolei różne systemy i produkty z tego zakresu.

Dozowanie paszy standardowe

Rurowy system dozowania paszy składa się z jednego lub wielu obiegów. Pasza zostaje pompowana rurami do koryt. Reszta paszy pozostaje w systemie rurowym. Przed następnym dozowaniem paszy przez przepompowanie zostaje zmieszana ze świeżą paszą.

Dozowanie paszy bez reszty

System rurowy w czasie przestoju wypełniony jest wodą (cieczą). Na początku dozowania paszy woda zostaje wypchnięta z rur za pomocą paszy i zebrana w zbiorniku. Na końcu dozowania paszy zawartość rury za pomocą wody zostaje wypompowana do ostatnich koryt.

System rozdzielaczowy

W systemie rozdzielaczowym pasza dzielona jest za pomocą rozdzielaczy, które w razie potrzeby automatycznie wpuszczane są do systemu rurowego. Dzięki temu jednocześnie w systemie rurowym mogą znajdować się różne mieszanki paszowe lub na przykład rura paszowa może zostać zupełnie opróżniona poprzez dogniatanie podą lub sprężonym powietrzem przy udziale rozdzielaczy.

Również małe porcje paszy można transportować pomiędzy dwoma rozdzielaczami do konkretnego wybranego koryta

Doppelrohrsystem (Flüssigfütterung )

Podwójny system rurowy

W tym przypadku każde koryto zaopatrywane jest w paszę z 2 rur, w których stale transportowane są jednakowe mieszanki (pasza wczesnego tuczu – pasza końcowego tuczu). Poprzez komputerowo sterowaną mieszankę zwierzęta dostają codziennie z obu paszociągów paszę dostosowaną do wieku. Konieczne są 2 mieszalniki.

Dozowanie paszy czujnikiem

Ten system opiera się na elektronicznym odczycie stanu zapełnienia koryta. Kiedy komputer po odczycie za pomocą czujników stwierdza, że w korycie brakuje paszy, pasza zostaje uzupełniona z zapasów lub na nowo wymieszana. Zwierzęta dzięki temu same określają ich zapotrzebowanie na paszę. Na koniec tuczu również można racjonalnie dozować paszę.

System stroika torowego

W systemie tym sięga się do początków dozowania paszy na mokro. Stroiki torowe nie mają żadnego ruchu powrotnego. Jednak istnieje wiele możliwości płukania rur. Pasza zostaje w czasie przestoju w rurze. Nie jest przepompowywana.

W sumie system ten jest prosty, jeśli wielkość grupy się zgadza i budynek inwentarski został odpowiednio zaprojektowany.

Systemy najmniejszych rur

Systemy te mają przekrój rur do maks. 32 mm. W celu dokładnego dozowania i polepszonej higieny rur zaznacza się trend do tych małych przekrojów rur. Gospodarstwo z tym systemem stosuje wyższe ciśnienie pompy. Nie wszystkie składniki paszowe nadają się do tego systemu.

Biophasenfütterung (Flüssigfütterung )

Dozowanie paszy biofazowe

W przeszłości istniało pojęcie dozowania paszy biofazowe. W tym przypadku w określonych fazach wzrostu zwierząt pasza była przestawiana (dozowanie paszy 2 lub 3fazowe).
“Dozowanie paszy biofazowe”: W systemie tym za pomocą komputera wyliczana i mieszana jest dzienna zmiana składu paszy dostosowana do zwierząt.

Środki higieniczne

Mieszalniki zbudowane są dziś z reguły ze stali nierdzewnej. O czystość zbiorników dbają liczne urządzenia czyszczące. Rury paszowe w zależności od urządzenia płukane są wodą z dodatkiem określonych neutralnych kwasów. Zastosowanie znajduje również mieszanka wody i sprężonego powietrza.

__dsc00456.jpg

Inne zdjęcia

dsc00453.jpg dsc00454.jpg dsc00457.jpg dsc00468.jpg
dsc00472.jpg dsc00473.jpg dsc00475.jpg dsc02532.jpg
ffutter_3.jpg terbr.jpg www-tewe-2.jpg www-tewe-3.jpg
www-tewe.jpg

(Aby powiększyć kliknij na odpowiednie zdjęcie)

Dozowanie paszy na mokro prosiętom

Dozowanie paszy na mokro prosiętom w ostatnich latach umocniło się obok dozowania paszy na sucho.

Ferkelflüssigfütterung

Wyraźne są następujące korzyści:

  • małe prosięta mają potrzebę przyjmowania pożywienia w formie płynnej (mleko maciory)
  • pasza płynna w swojej właściwości leży najbliżej tej potrzeby przyjmowania pokarmu
  • Mokra pasza, dobrej jakości umożliwia prosiętom maksymalne przyjmowania paszy
  • maksymalne przyjmowanie paszy umożliwia natomiast maksymalną zdolność produkcyjną prosiąt
  • dobra kombinacja paszy i wody (mokra pasza) dba o minimalne obciążenie układu pokarmowego prosięcia
  • z tego wynika optymalny stan zdrowia i dobra zdolność produkcyjna prosiąt
  • przyjmowanie paszy, które w optymalnych warunkach w przypadku paszy mokrej jest coraz większe niż w przypadku czystej paszy suchej, zapewnia m.in. wysokość wzrostu/przybierania prosięcia