Wentylacja

Zalety naszego systemu wentylacji:

 • Wielostronny i elastyczny system rurowy szary/brązowy o średnicach wewnętrznych 370/420/470/520/580/650/730/820 i 920 mm
 • łatwy w montażu
 • szybki w czyszczeniu w celu uzyskania idealnych warunków higienicznych
 • eliminuje kondensację wody
 • Zmniejsza w sposób trwały akustykę zamontowanych wentylatorów

Osprzęt stale dopasowuje się do potrzeb klientów i zwiększa efektywność:

 • Dysze wlotowe i dyfuzory: zbadane w DLG, zoptymalizowane w zakresie przepływu w celu zwiększenia objętości
 • Klapy zamykające moduły (MVSK): zamontowane z silnikiem oferują Państwu równomierną regulację.
 • Dozowniki dopływu powietrza (ZLV): specjalnie opracowany opatentowany system dopływu powietrza, zarówno podciśnienie jak i ciśnienie stałe nadający się do »dopływu świeżego powietrza od góry«.
 • Wentylatory: wydajny, ekonomiczny wentylator, w prosty sposób pasuje do systemu rurowego. Poza tym oferujemy Państwu każde możliwe wyposażenie dodatkowe.

Sufity wentylacyjne w wersji kanałowej lub stropowej, sprawdziły się w praktyce i nadają się do pawie każdego typu chlewni ze ślepym pułapem. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na na parametry np. prędkość dopływu powietrza, maks. przekrój i długość kanału.

Zasada wentylacji wymuszonej umożliwia stałe dostosowane do potrzeb zaopatrzenie w świeże powietrze. Ze względu na stosunkowo duży udział powierzchni utrzymuje się niską prędkość dopływu powietrza do zagrody i dochodzi do ubogiego w impulsy dopływu powietrza.

Trapezowe stropy wentylacyjne

Z profilowanego wzmocnionego tworzywa sztucznego (jako strop wentylacyjny perforowany z otworami).

Pokrycie strefy wyproszenia »Area Heat®«?

Optymalna temperatura w strefie legowiskowej prosiąt

Ogrzewanie strefowe zapewnia strefie legowiskowej prosiąt optymalną temperaturę.

Zalety:

 • Optymalna temperatura w strefie legowiskowej
 • Wysoka efektywnośc energetyczna
 • Łatwe czyszczenie
 • solidne wykonanie

Chłodzenie powietrza

Do poprawy klimatu chlewni przyczyniają się nowo opracowane prze REVENTA® chłodnice powietrza

»W5.000«, »W10.000«, »W10.000 długi« i »W20.000«.
W porównaniu z istniejącymi urządzeniami chłodzącymi na wysokie ciśnienie lub dotychczasowymi systemami PAD-
chłodnice powietrza REVENTA® oferują wiele plusów.

Zalety:

 • wyższe przyrosty dzienne dzięki lepszemu klimatowi pomieszczenia
 • niższe ilości wypływu = niższe koszty energii
 • dłuższy czas eksploatacji i mniejsze rozmiary niż dotychczasowe systemy celulozowo-filtrowe
 • Łatwe czyszczenie i konserwacja dzięki wyciąganym filtrom

Centralny system wyciągowy

Wytyczne dotyczące centralnego systemu wyciągoweg

 • Prędkość przepływu powietrza przez jednostkę AQC maksymalnie 7 m/s.
 • Prędkość przepływu powietrza w kanale maksymalnie 3 m/s.
 • Kanał powietrzny musi być szczelny i właściwie zaizolowany
 • Ilość wentylatorów należy ograniczyć do rozmiaru minimalnego (ze względu na bezpieczeństwo pracy przynajmniej dwa)
 • Ręczna obsługa regulatora częstotliwości, komputer klimatyzacji i klapy AQC
 • Zastosowanie regulowanych wentylatorów wysokiego ciśniania

Zalety w skrócie:

 • Oszczędność kosztów energii o ok. 60% w porównaniu z systemami dotychczasowymi.
 • Miejsce wylotu do wyboru
 • Przygotowane do możliwych myjek powietrznych i/lub suszarek obornika
 • Nieczuła na czynniki atmosferyczne.