Referencje bydło

Obora z przegrodami

Obora z przegrodami: Początek budowy koniec roku 2009 oddanie do użytku marzec 2010

Obora z przegrodami żywieniowymi samozatrzaskowymi

Obora z przegrodami żywieniowymi samozatrzaskowymi i przegrodami legowiskowymi Brandes

Referenzen