Wentylacja

05.jpg

Inne zdjęcia

06.jpg 07.jpg dsc01539.jpg grossraumventilator-2.jpg

(Aby powiększyć kliknij na odpowiednie zdjęcie)

A AIR Powietrze. Dla uzyskania najwyższej wydajności mlecznej budynek inwentarski musi być zbudowany zgodnie z wymaganiami krowy a nie przede wszystkim zgodnie z wymaganiami personelu obsługującego. Człowiek i zwierzę różnią się przede wszystkim wymaganiami dotyczącymi temperatury. Optymalna temperatura dla bydła mlecznego to 7 stopni Celsiusza. Spadki wydajności zaczynają się już w temperaturze plus 17 stopni Celsiusza, podczas gdy nawet silny mróz zwierzęta dobrze znoszą. To samo dotyczy ruchu powietrza: prędkość wiatru wynoszącą do 5m/s krowa świetnie znosi. Dużo świeżego powietrza w oborze poprawia wydajność mleczną i zdrowie zwierząt. Celem jest umożliwienie w zimie kompletnej czterokrotnej wymiany powietrza, a w lecie do 100 wymian powietrza na godzinę. Można to osiągnąć jedynie przy naturalnej wentylacji pokrycia budynku inwentarskiego z dającymi się całkowicie otworzyć ścianami bocznymi. Wysokość okapu wynosząca 4 i więcej metrów umożliwia dobrą wentylację poprzeczną budynku.

Przy niesprzyjających warunkach klimatycznych z ostrym mrozem lub wiatrem otwarte ściany boczne z systemami kurtyn można zamknąć dla ochrony zwierząt. Dopływ powietrza zmienia się poprzez stopień otwarcia kurtyny. Przy wyborze właściwej kurtyny należy zwrócić uwagę na wysoką odporność materiału na promieniowanie UV i przepuszczalność światła.

Skutki stresu z przegrzania

Między +5 i + 15 stopni Celsiusza krowy czują się najlepiej. Powyżej +20 stopni Celsiusza zaczyna się stopniowo stres z przegrzania, w szczególności przy wysokiej (70%) wilgotności powietrza.

Auswirkungen von Hitzestress

Im wyższa temperatura, tym bardziej wrażliwie reagują już w warunkach niższej wilgotności powietrza.

Szczególnie w pierwszym trymestrze? laktacyjnym krowy wysokomleczne potrzebują bardzo dużo energii, by mogły uzyskać odpowiednia wydajność. Przy tym uwalniane jest bardzo dużo ciepła. Zdolność oddawania energii bezpośrednio przez skórę i poprzez pot jest jednak ograniczona. Dlatego próbuje zwiększyć oddawanie ciepła poprzez wyższa częstotliwość oddychania. Tak zwane „pompowanie” świadczy o silnym obciążeniu cieplnym.

Wzrasta zapotrzebowanie na zachowanie poziomu energii, jednocześnie spada jednak zdolność przyjmowania pokarmu, tak więc krowa popada w negatywny bilans energetyczny. Przyjmowanie pokarmu obciąża przyjmowanie pokarmu podstawowego, pokarm energetyczny najczęściej jest zjadany w całości i poprzez to wzrasta ryzyko der Pansenübersäuerung. Z tego wynika drastyczny spadek wydajności mlecznej do 25 %, malejące składniki Milchinhaltsstoffe, podwyższona zawartość Zellgehalt mleka, jak również naukowo stwierdzony spadek płodności. W takich sytuacjach krowa oddaje do otoczenia ponad 20 litrów wody dziennie w postaci pary wodnej. To ciepłe i wilgotne powietrze musi zostać odprowadzone tak szybko jak to możliwe. W lecie wymiana powietrza służy przede wszystkim do odprowadzania ciepłego powietrza z budynku obory i przyczynia się dzięki temu w istotny sposób do ochłodzenia i zmniejszania stresu z przegrzania.